Vánoční focení Brno logo fotograf

M-Palác | 13. patro Vánoční focení Brno! 6 Vánočních scén PF scéna Luxusní rekvizity Pohádkové studio Skvělá dostupnost

Vánoční focení Brno

Bílé stromy

1. Předmět smlouvy

Tímto dokumentem se stanovují obchodní podmínky pro Vánoční focení a dárkové poukazy nabízené fotografkou Ing. Petrou Sýkorovou (dále jen „Fotografka“) a klientů (dále jen „Klient“).

2. Obsah balíčku focení

Každý balíček focení obsahuje:

Balíček lze po předchozí dohodě za příplatek rozšířit o líčení a půjčení šatů. V takovém případě je čas prodloužen o dobu líčení (přibližně 40 minut).

3. Dárkový poukaz a platnost

Dárkový poukaz zle zakoupit skrze online obchod na vanocnifocenibrno.cz.
Po zpracování platby je Dárkový poukaz automaticky generován a elektronicky doručen.
Datum platnosti je uvedený na poukazu.
Poukaz uplatníte kontaktováním fotografky, se kterou si domluvíte termín focení.

4. Rezervace

Klient si musí domluvit termín focení s Fotografkou skrze libovolný z kontaktů, či kontaktní formulář. Termín focení bude potvrzen Fotografkou na základě dostupnosti.

Rezervace je závazně potvrzená až v momentě potvrzení ze strany fotografky a uhrazení zálohy.

5. Záloha a cena balíčků

Cena focení se řídí aktuálním ceníkem, který je zveřejněný na www.vanocnifocenibrno.cz.

Záloha je vratná v případě, že dojde ke zrušení ze strany klienta nejpozději 7 dnů před plánovaným datem focení.

Fotografka může termín focení zrušit i v den termínu focení ze závažných důvodů. V takovém případě se kauce vrací, nebo se sjedná náhradní termín.

Výše zálohy bude sdělena fotografkou při sjednávání termínu focení.

V případě, že uplatňujete dárkový poukaz, tak se záloha neplatí a je započtena z ceny dárkového poukazu automaticky.

5. Storno podmínky

Klient může zrušit rezervaci nejpozději 7 dnů před plánovaným datem focení. V takovém případě se záloha vrací v plné výši.

6. Fotografie

Fotografie budou retušovány Fotografkou a Klient si vybere 10 fotografií z online zaškrtávací galerie. Fotografie budou dodány v běžném digitálním formátu. Soubory ve formátu RAW nejsou poskytovány.

V případě, že klient vybere více fotografií, tak se cena balíčku navýší o sjednanou částku.

7. Autorská práva

Fotografie mohou být použity volně pro osobní účely Klienta.
Komerční využití fotografií vyžaduje písemný souhlas Fotografky.

8. Platba

Klient zaplatí zálohu při sjednávání termínu focení.
Doplatek se platí nejpozději ve studiu v termín focení a to v hotovosti.

9. Zodpovědnost

Fotografka nenese odpovědnost za jakékoliv škody na majetku Klienta nebo za ztrátu nebo poškození vybavení během focení.

10. Změny v obchodních podmínkách

Fotografka si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Klient bude o jakýchkoliv změnách informován prostřednictvím e-mailu nebo jiným vhodným způsobem.

11. Provozní a požární řád budovy M-Palác

Klient prohlašuje, že se seznámil s provozním a požárním řádem budovy M-Palác.

Provozní řád

Požární řád

12. Závěrečná ustanovení

Strany se dohodly, že v případě nepředvídatelných technických problémů ze strany fotografky, bude situace řešena domluvením nového termínu focení, nebo vrácením částky za focení v plné výši. Ne úhradou spojených nákladů.

Tato smlouva tvoří kompletní dohodu mezi Fotografkou a Klientem. Jakékoliv změny této smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

Smlouvu obě strany četly, chápou a souhlasí s jejím obsahem.

Obchodní podmínky jsou platné od data zveřejnění.

V Brně dne 24. 9. 2023

Ing. Petra Sýkorová

hi SEO, s.r.o.

Přihlášení